Бълг.език

    

БУКВАТА се чете и пише . ЗВУКЪТ се чува и изговаря . ЗВУКОВЕТЕ са ГЛАСНИ и СЪГЛАСНИ .ГЛАСНИТЕ съдържат само глас и образуват срички . Те са 6 на брой : а-ъ , о-у ,е-и. СЪГЛАСНИТЕ са СОНОРНИ,ЗВУЧНИ или БЕЗЗВУЧНИ. СОНОРНИТЕ съгласни съдържат много глас и малко шум .Това са съгласните в думата ЛаМаРиНа+Й -/л,м,р,н,й/.ЗВУЧНИТЕ съгласни съдържат звук и шум .Това са съгласните в думите БоЗа ,ВоДа ,ЖеГа -/б,в,г,д,ж,з /.БЕЗЗВУЧНИТЕ съгласни съдържат малко глас и много шум . Те са : П,С,Ф,Т,Ш,К,Х,Ц,Ч. В края на думите звучните и беззвучните се променят.Чуват се Б-П ,В-Ф ,Г-К ,Д-Т , З-С ,Ж-Ш .Проверка правим като кажем думата в друга форма .Буквите Я и Ю в началото на думата и след гласна означават два звука Я=Й+А , Ю=Й+У /ябълка, Мая, юнак,/ .След съгласна се броят за един звук /дюля/.Буквата Щ означава два звука Щ=Ш+Т .Буквосъчетанието ДЖ и ДЗ означават 2 букви ,но 1 звук.Буквата Ь не означава звук ,а омекотява съгласния пред нея.ЙО се пише в началото на думата и след гласна .След съгласна се пише ЬО .

  Pipi RUMI.pptx (3,2 MB) - ново

ОБЩУВАНЕ.ppt (974,5 kB)

БЕЛ Входно ниво.doc (66 kB)

Звуков анализ на думите.ppt (2,8 MB)

Гласни и съгласни - ел.тест.ppt (1,6 MB)

%B5не на срички и за пренасяне.ppt (2,6 MB)

СТАРИЯТ ЩЪРК-2 кл.ppt (4,6 MB)

Пишем правилно.ppt (406 kB)

МАГНИТ-ЙО-ЬО.ppt (251 kB)

 

КАКВО Е ТОВА БЛИЗКОЗНАЧНИ ДУМИ?

See more presentations by imur57 | Upload your own PowerPoint presentations
 

 

КАКВО Е ТОВА БЛИЗКОЗНАЧНИ ДУМИ?

See more presentations by imur57 | Upload your own PowerPoint presentations