Час на класа

  <div><h3 style="padding: 0px; margin: 3px;"><a href="https://www.authorstream.com/Presentation/ani5kova-299431-1-education-ppt-powerpoint/" target="_blank" style="font:normal 18px,arial;">Здравето е най-голямото богатство</a></h3><object width="425" height="354" id="player"><param name="movie" value="https://www.authorstream.com/player.swf?p=299431_633980045329762500&pt=2" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="https://www.authorstream.com/player.swf?p=299431_633980045329762500&pt=2" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="354"></embed></object><div  style="font-family: arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal;font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">See more <a href="https://www.authorstream.com/" target="_blank">presentations</a> by <a href="https://www.authorstream.com/User-Presentations/ani5kova/" target="_blank">ani5kova</a>&nbsp;|&nbsp;<a   href="https://upload.authorstream.com/multipleupload/" target="_blank">Upload your own PowerPoint presentations</a></div></div>

  АЗ СЪМ УЧЕНИК!!!

 

Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя и говоря.

Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците ми.

Аз нося всички необходими неща за урока, изпълнявам домашните работи и се стремя към успех в обучението.

Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен.

Аз участвам в работата на класа.  

Аз помагам на другите и всички работим за общото добро.

В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори.

Аз опазвам училищното имущество.

Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен.

Аз уважавам всеки и  не говоря лоши неща за другите.

Аз не се бия и не обиждам.

Аз мога и искам да преуспея.

Аз строго спазвам горните правила.