Математика

 Помагало по математика - тук

  ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА тук

%B4руж. св-во на събирането (7+4)+5=7+(4+5).ppt (3,1 MB)

Метър урок 13 Булвест.ppt (2,3 MB)

 Преговор от I клас.ppt (752,5 kB)

 БЪРЗО СМЯТАНЕ.ppt (5,5 MB)

 СЪБИРАНЕ :
събираемо + събираемо = сбор 3+ 5 = 8
Неизвестното събираемо
намираме ,като от сбора ИЗВАДИМ известното събираемо
х + 5 = 8 х = 8 - 5 х = 3 Проверка : 3 + 5 = 8
ИЗВАЖДАНЕ :
умаляемо - умалител = разлика 10 - 4 = 6
Неизвестно умаляемо
намираме, като СЪБЕРЕМ умалителя с разликата
х - 4 = 6 х = 4 + 6 х = 10 Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
Неизвестен умалител
намираме, като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата
10 - х = 6 х = 10 - 6 х = 4 Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10