Околен свят

 <iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="https://www.youtube.com/embed/0b_cbCzwo_Q" frameborder="0" allowFullScreen></iframe>

ЕСЕН.ppt (1,8 MB) - НОВО

За кой празник е картичката.ppt (3,4 MB) - НОВО
  
II_klas.pdf (569 kB)- тест околен свят

1 ноември-вариант.ppt (7,5 MB)

 

Тест по околен свят- ІІ клас 

Име……………………………………………                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                  

1. Моето фамилно име е……………………………

2. Огради членовете на твоето семейство:

мама, леля, аз, чичо, брат ми, вуйчо, татко, сестра ми,  

моят приятел, братовчедка ми.

 

3. Допълни изречението: Аз съм роден на………………,

мама на………………………., татко на…………………

брат ми/сестра ми на……………………

 

4. Свържи кой кога празнува имен ден:

Васил                                     Цветница

Георги                                   Тодоровден

Маргарита                             Богородица

Мария                                    Св.св.Константин и Елена                                                       

Елена                                      Васильовден

Тодор                                      Лазаровден

Лазар                                      Никулден

Лилия                                     Петровден

Николай                                 Гергьовден

 

5. Допълнете изреченията: Моето родно място е…………….. То е разположено в ………………….......... …………Близо до него е……………………………………………..

 

6. Огради вярното: Моето родно място се намира :

а) край река; б) в планина;   в) край море;  г) в поле

 

7. Моето училище носи  името ……………………………………….

……………Празникът на моето училище е на…………………………

8. Напиши по три:

Задължения на ученика:                   Права на ученика:

1…………………………….             1……………………………

2……………………………              2……………………………

3……………………………              3……………………………

 

Приятна работа!