ТЕСТОВЕ

 БЕЛ

БЕЛ ИЗХОДНО 2 КЛАС.doc (74,5 kB) -примерен

 

бел.doc (34 kB)

Примерен ТЕСТ ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА

 
Име ........................................ ІІ-в клас

1. Диктовка
Триетажна торта
Утре Мирослав има рожден ден. Майка му направи торта на три етажа.Върху голямата
двойна торта сложи една мъничка.Заля я цялата с кафяв шоколад ,който замръзна и
лъсна като огледало.Украси я с бяла сметана,бадеми,цветенце и много листенца.С тънък шприц написа с главни букви ЧРД.
Ще харесат ли децата голямата торта ?
2. В заглавието на диктовката откривате :
а/глагол и прилагателно име
б/глагол и съществително име
в/прилагателно и съществително име
3.В кой ред думите са подредени по азбучен ред ?
а/блок,балон,тиква,ухо
б/враг,крокодил,кутия,моряк
в/артист,играч,елен,стена
4.Коя от думите не може да се раздели на части за пренасяне ?
а/люляк б/Юлия в/юрган
5.В кой ред всички думи започват със звучна съгласна ?
а/врагове,желязо,звънец,грее
б/страх,пътува,каза,фенер
в/лист,широк,грозде,хартия
6.Допишете липсващата буква.В кой ред има дума за проверка ?
с_нлив зъ_че гра_
а/сънен а/зъбчета а/градче
б/сън б/зъби б/града
в/сънува в/зъбки в/градски
7.Открийте в текста колко са същ. имена ,прилагателните и глаголите .
Задуха топлият пролетен вътър.Малката сливка цъфна в двора.Един ден пристигнаха
и щъркелите.Извиха се в широк кръг.Кацнаха върху клоните на високите дървета.
пр.име същ.име глагол
а/6 а/7 а/4
б/5 б/8 б/5
в/4 в/6 в/6
8.Определи рода и числото на същ. и пр. имена и числото на глаголите .
говорим...................................................
студен......................................................
езици......................................................
смело..................................................
чанта...................................................
разказвам...............................................
мечтаят...............................................
9.Редактирай текста и препиши красиво .Поставете заглавие .
виждате ли тешките кехлибарени гроздове как ни саблазняват даси хапнем оттях
знам че обичате грозде искам дави раскажа нешто за него
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

МАТЕМАТИКА

 izh nivo mat 2.doc (33 kB)


izh nivo mat.doc (33 kB)

 

 

Примерен ТЕСТ по МАТЕМАТИКА 2 клас

 
1. Пресметнете :
57 + 38 = 100 - 45 = 7 . 8 = 63 : 9 =
19 + 46 = 83 - 57 = 6 . 9 = 25 : 5 =
69 + 27 = 50 - 34 = 5 . 4 = 48 : 6 =
42 + 58 = 72 - 65 = 9 . 8 = 56 : 7 =
2. Пресметнете :
5 . 7 + 21 : 3 + 8 . 2 + 45 : 9 =
( 100 - 9 . 8 ) + 63 : 7 + 4 . 6 =
3.Пресметнете произведението , ако първият множител е разлика на числата 54 и 46 ,а другият множител е частното на числата 49 и 7 .

4.Боби прочел книга за три дни .Първия ден прочел 7 страници , втория ден - 3 пъти
повече,а третия ден с 4 страници по-малко от втория ден .От колко страници е книгата ?
Колко страници по-малко е прочел първия ден в сравнение с втория ?

5.Правоъгълник има ширина 6 см и обиколка 30 см .Намерете дължината му .

6.Имаш 75 лв. Купил си 2 книги по 6 лв. и една игра за 19 лв. Ще ти останат ли пари ?

7.На колко часа са равни 2 денонощия ?
Колко дни има в 5 седмици ?
Колко дни има месец май ?

8.В магазин за птици има 27 канарчета , с 8 повече славеи , а папагалите са 7 пъти по-малко от славеите . Колко общо птици има в магазина ? С колко папагалите са по-малко от канарчетата ?


СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 100 - тук

околен свят

 

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ОКОЛЕН СВЯТ 2 клас

 
1.Кои са членове на твоето семейство ?
.....................................................................................................................................................................
2.Твои роднини са :
....................................................................................................................................................................
3.Довърши изречението :
България е ..................................................Роден съм в ...............................................................
Столицата на България е .................................................Училището ми се казва......................
4.Изброй няколко превозни средства в групите :
сухопътни водни
............................... .............................
.............................. ...........................
5.Запиши датите, на които се провеждат празниците :
Национален празник на България ................... Ден на българската просвета и култура..........
Ден на народните будители ............... Нова година ..............................
6.Изброй по 5 представителя от :
жива природа ................................................................................................................................
нежива природа.............................................................................................................................
7.Попълни пропуснатото :
Годината има ...........дни,а понякога и .....................дни.Тогава се нарича .............година.
Дните от седмицата са ......... на брой и са подредени ..............................................................
..................................................................................................................................................................
Месец май има ..............дена.Слънцето излъчва ..........................и .................................През
лятото дните са най-............................ , а през зимата са най-..............................Растенията
поникват и цъфтят през ...................................През ..............................птиците отлитат на юг.
8. Изброй поне по три представителя от съответния вид :
тревисти ..............................................................................................................................................
храсти ................................................................................................................................................
дървета .............................................................................................................................................
9.Какво получаваме от селскостопанските животни :
коза - ....................................................................................................................................
патица-.................................................................................................................................
крава-..................................................................................................................................
10.Кои са частите на човешкото тяло ?
...........................................................................................................................................................
11. Сетивни органи на човека са :...............................................................................................
.............................................................................................................................................................
12.Природни бедствия са :.............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
13. С кого се свързваме на посочените телефони :
тел.160 ............................................ тел.150..................................тел.166............................
14.Какво трябва да правим ,за да опазим природата чиста ?
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................